Praktijk

U vindt de praktijk van Homeopathie Friesland  aan de Steggerdaweg 157, 8395 PL Steggerda (bij Wolvega). De ingang van de praktijk bevindt zich  aan de rechterzijde van het huis, naast de oprit. Er is ruim voldoende gelegenheid om te parkeren op het erf. Bus 17 stopt bij bij Steggerda Oost, vlak voor de deur.

 

Klik hier voor een routebeschrijving

Wilt u een afspraak maken? Neem dan contact met mij op.

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.

Ik doe mijn uiterste best uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor zorg draag dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bv als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • voor het gebruik van waarneming tijdens mijn afwezigheid
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
 • een klein deel van de gegevens wordt gebruikt voor mijn administratie zodat ik een factuur kan opstellen

De gegevens in het dossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy op de factuur

Op de factuur die u ontvangt per email staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden zodat u de factuur kunt indienen bij uw zorgverzekeraar:

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van het homeopathische consult
 • een korte omschrijving van de behandeling
 • de kosten van het consult

Klachten

Goede zorg is belangrijk. Ik doe er alles aan u op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om uw onvrede of klacht eerst met mij te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit. Via de link hieronder kunt u meer hierover lezen:

Klachten afhandeling